Ülesanded IV.5

Ülesanded IV.5

  1. Ehitada akordid näidatud seades (sulgudes akorditähise järel, kus l viitab laiale ja k kitsale seadele) ning meloodilises seisus (tähistatud akorditähise vasakul ülanurgas).

2. Ühendada antud akordid. Taktis 4 ehitada nimetatud helistikus ja antud bassilt II7 pööre ning lahendada see sobivasse dominantakordi. Taktis 5 ehitada sobiv II7 pööre nii, et see laheneks õigesti juba ette antud dominantakordi (V65). Taktis 9 tuleb teisel löögil valida sobiv II7 pööre.